Idee van de G1000

Organisatie

De G1000 is een initiatief van de Stichting voor Toekomstige Generaties (www.fgf.be), een stichting van openbaar nut in België die reeds meer dan tien jaar ervaring heeft op het vlak van burgerparticipatie (http://www.stg.be/index2.php?section=page&ID=56&golang=NL).