De financiering van G1000

Inkomsten

Van de 448.953 euro van onze totale begroting werden tijdens de eerste en de tweede fase 318.000 euro bijeengebracht (71 %). Dit gebeurde deels in de vorm van giften.

 

Onze middelen kwamen vanuit een zeer ruime waaier aan sympathisanten: burgers, bedrijven, verenigingen en stichtingen. We konden rekenen op de steun van zo’n 3000 donateurs onder de 500 euro, en 40 donateurs boven de 500. Alle schenkingen waren anoniem.

 

Daarnaast steunden heel wat culturele instellingen en kunstenaars het initiatief onder de vorm van benefietvoorstellingen, artistiek woordvoerderschap, giften, het ter beschikking stellen van zalen en de opname van de G1000 in het culturele communicatiemateriaal.

 

Het totale budget zou hoger geweest zijn indien we niet talrijke leveringen in natura hadden gekregen van verschillende leveranciers (150.000 euro voor de fase 1 & 2 en ± 50.000 euro voor de derde fase), en dit nog eens aangevuld met het gratis werk van onze 800 vrijwilligers.

 

Het spreekt voor zich dat een dergelijk model van financiering zijn grenzen bereikt. Crowdfunding is bijzonder aantrekkelijk in de opstartfase van een project, maar moeilijk vol te houden voor verdere uitwerkingsfases. De G1000 kent als organisatie nauwelijks werkingskosten want nagenoeg al het werk geschiedt door een team van meer dan 800 vrijwilligers.